Brug af EA-værktøj

Hvorfor?

Når man opbygger arkitekturdokumentationen i et EA-værktøj, kan man præsentere samme indhold på mange forskellige måder, tilpasset målgruppen, uden at man behøver registrere og vedligeholde informationerne mere end et sted. Dette i modsætning til almindelige tegninger, regneark og tekstdokumenter.

Modeldrevet systemudvikling - hvor man vedligeholder modellen og autogenererer forskellige former for programkode og -scripts - har den fordel, at dokumentationen med garanti svarer til koden. Noget, der ellers er mere undtagelsen end reglen.

Sparx Enterprise Architect

Jeg har stor erfaring med og anvender gerne "Enterprise Architect" fra Sparx Systems. Værktøjet er i en overkommelig prisklasse og dækker hele spektret af behov. Blandt andet er det stærkt til kodegenerering.

Foruden modellering i Sparx EA har jeg erfaringer med:

  • Udvikling af UML-profiler, dvs. brugertilpasning af UML-modeller.
  • Udvikling af MDG-teknologi (opsætning af brugerdefineret modeltype med særlige UML-profiler, diagramtyper, paletter mv.)
  • Udvikling af rapporter ved hjælp af den indbyggede rapportgenerator
  • Automatisering af gentagende processer ved hjælp af scripts

ARCHIT afholder gerne workshops i Sparx EA efter aftale

Læs mere her:

Sparx Enterprise Architect

Hvad er det?

Et EA-værktøj er et IT-system, hvori man kan opbygge og lagre informationer på en velegnet måde, så de let kan fremfindes og præsenteres på nye måder. Fuldstændig som andre IT-systemer.

EA-værktøjer anvendes til at opbygge modeller af entreprisens arkitektur, eksempelvis i form af UML-, BPMN- og Archimate®-modeller. Også andre typer dokumenter kan gemmes i EA-værktøjet og knyttes til modellerne.

Det er muligt at autogenerere mange former for scripts og programkode ud fra modellerne, hvis værktøjet understøtter det.

Der findes kommercielle EA-værktøjer i mange udformninger og prisklasser. Nogle er gode til enkeltpersoner / små teams, mens andre har faciliteter til workflow i store organisationer. Nogle retter sig primært mod modeller for forretningsprocesser og kvalitetsledelse, mens andre dækker programmørens behov for kodegenerering.