ArchiMate®

Hvorfor?

Med ArchiMate kan man opbygge en model på overordnet niveau af enterprisens arkitektur, lige fra strategi og forretningsprocesser over IT-systemer til den tekniske infrastruktur. Har man dette overblik, kan man i princippet svare på, hvilke strategiske mål, der ikke kan opfyldes, hvis en given server går ned.

Andre modelleringssprog, såsom UML og BPMN, er velegnede til på detaljeret niveau at dokumentere forskellige aspekter af enterprise arkitekturen. Men typisk dækker hver type diagram kun et aspekt.

ArchiMate er ikke en erstatning, men et supplement til andre modelleringssprog. Ved hjælp af ArchiMate kan man skabe overblik over sammenhængene. En ArchiMate model kan også fungere som et oversigtskort, som kan linke til eventuelle detailmodeller og anden dokumentation.

Hvordan?

En ArchiMate model kan udformes mere eller mindre detaljeret. Derfor fastlægges først et amibitionsniveau, som beskrives i form af en metamodel. Herefter kan man begynde at opbygge sin model, område for område, projekt for projekt i det omfang, man mener giver forretningsmæssig værdi.

Inspiration

ArchiMate anvendes i EU-projekterne EIRA og eSENS og anbefales af Digitaliseringsstyrelsen som supplement til UML og BPMN i statslige IT-projekter.

 

Eksempel på ArchiMate model

Workshops

ARCHIT afholder gerne workshops i ArchiMate efter aftale

Hvad er det?

ArchiMate er et grafisk modelleringssprog. Det anvender veldefinerede begreber og har syntaks og semantik. Med det kan man beskrive enterprise arkitektur.

ArchiMate er udviklet i Holland i et samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Sproget er optaget i 2008 som standard i The Open Group og videreudvikles fortsat. Til standarden hører også et udvekslingsformat for ArchiMate modeller.

Der er tæt (men ikke fuld) sammenhæng mellem arkitekturrammeværket TOGAF® og ArchiMate. Begge standarder vedligeholdes af The Open Group. TOGAF beskriver processer for at arbejde med enterprise arkitektur. ArchiMate anvendes som sprog til beskrivelse af de produkter, man fremstiller undervejs i arkitekturprocesserne.

Ud fra en og samme ArchiMate model kan man fremstille alternative præsentationer til forskellige målgrupper. Med til standarden hører et antal "viewpoint"-specifikationer, men man kan også skabe sine egne udtræk.

ArchiMate understøttes helt eller delvist af adskillige EA-værktøjer, for eksempel Sparx Enterprise Architect, QualiWare og det gratis værktøj Archi. The Open Group har publiceret en liste over certificerede værktøjer.