Om ARCHIT

ARCHIT er en enkeltmandsvirksomhed, etableret i efteråret 2015 af Lise Gerd Pedersen.

Jeg tilbyder konsulentbistand inden for IT- og enterprise arkitektur, for eksempel:

 • Rådgivning om emner, beskrevet på denne hjemmeside
 • Sparringspartner til kundens egne arkitekter
 • Review af arkitekturprodukter
 • Begrebs- og datamodellering
 • Arkitekturmodellering, fx i ArchiMate®
 • Analyse og formidling af tekniske emner
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer
 • Avanceret brug af Sparx Enterprise Architect
 • Afholdelse af workshops / kurser

Kontakt mig, hvis du har en opgave, du tror passer til min faglige profil - også selv om den ikke står på listen ovenfor.

Lise Gerd Pedersen

Mere end 35 års IT-erhvervserfaring i roller som programmør, systemplanlægger, konsulent, systemarkitekt, projektleder og enterprise arkitekt.

Erfaringer fra både privat og offentlig virksomhed, fx både udbud og leverandørstyring på kundesiden samt tilbudsskrivning og projektledelse på leverandørsiden.

Specielle erfaringer inden for

 • GIS (Geografiske informationssystemer)
 • Ledningsregistrering
 • Vejforvaltningssystemer og vejreferencemodeller
 • INSPIRE transportnetværk
 • Grunddataprogrammet.

Teoretisk basis:

 • EDB-assistent (Købmandsskolens EDB-skole 1980)
 • B.Sc. i datalogi (Københavns Universitet - 1990)
 • MPA - Master of Public Administration (CBS - 2002)
 • Enkeltfag i Enterprise Architecture (IT-Universitetet - 2015)
 • Certificeret i TOGAF® 9.1 samt ArchiMate® 2.1 og 3.0.

Opdateret vidensniveau, fx softwarearkitektur og webprogrammering.

Kendskab til FDA (Fællesoffentlig digital arkitektur)

Gode kommunikative evner og undervisningserfaring

Anerkendt for både at have overblik og sans for detaljer

Klik og se:

Certified ArchiMate 3

Certified ArchiMate 2

Certified TOGAF

LinkedIn Lise Gerd Pedersen

ARCHIT har siden etableringen i oktober 2015 udført opgaver for:

Kunde Opgaver
Vejdirektoratet
(løbende opgaver jf. rammeaftale for perioden 2016-2020)
 • Standardisering af vej- og trafikdata (omlægning af standarden til at følge modelregler for Grunddata)
 • Diverse analyser vedr. implementering af vejreferencemodellen i VD
 • Udformning af vejledningsmateriale til kommuner vedr. vejreferencemodellen
 • Kravspecificering i fm. system til entreprisestyring af jordarbejder
 • Detailspecifikation i fm. system til entreprisestyring af jordarbejder
 • Analyse og design vedr. ny funktionalitet i vejman.dk ("Ruter og vejvisning")
 • Analyse og design vedr. ny funktionalitet i vejman.dk ("Fleksible trafikudmeldinger")
 • Udformning af overordnet arkitekturdokumentation i ArchiMate for vejman.dk komplekset
 • Analyse af eksisterende applikationer vedr. trafikstatistik
 • Dokumentation af datamodel og snitflader vedr. belægningsdata i vejman.dk
 • Udvikling af værktøj til analyse og dokumentation af specifikke programmer
 • Udformning af overordnet arkitekturdokumentation for applikationer vedr. trafikstatistik
 • Deltagelse i Vejdirektoratets arkitekturforum
 • Forslag til udvikling af generel integrationskomponent i VD's arkitektur
 • Kravspecifikation vedr. arkitektur og integrationer til anskaffelse af Asset Management system (EU-udbud)
 • Vurdering af indkomne tilbud vedr. ovennævnte og deltagelse i dialogmøder med leverandører
Miljøstyrelsen (tidl. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning)
 • Begrebs- og datamodellering på projektet "Performancebenchmarking af vandselskaber"
 • Kravspecifikation vedr. "Performancebenchmarking af vandselskaber"
 • Workshop i Sparx Enterprise Architect
SKAT
 • Implementering af Sparx Enterprise Architect som værktøj til begrebs- og datamodellering
Trafikselskabet Movia
 • To workshops vedr. ArchiMate / Sparx Enterprise Architect
Jyske Bank
 • Workshop vedr. ArchiMate / Sparx Enterprise Architect
Erhvervsstyrelsen
 • Datamodellering på projektet "Datadrevet brugervenlighed"
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • Workshop vedr. ArchiMate
CBS, IT-afdelingen
 • Workshop vedr. ArchiMate
Odense Kommune, IT og Digitalisering
 • Workshop vedr. ArchiMate
ALKA forsikring
 • Workshop vedr. ArchiMate
Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Workshop vedr. ArchiMate