Enterprise arkitektur (EA)

Hvorfor?

Enterprise arkitektur kan være et middel til at sikre, at ledelsens strategi omsættes effektivt til handling via vel tilrettelagte forretningsprocesser med god IT-understøttelse.

EA kan også være et middel til at skaffe et godt beslutningsgrundlag, når ledelsen skal fastlægge strategien. EA-funktionen kan analysere alternative ønskværdige fremtidsscenarier og vurdere, hvad der skal til for at gå fra den nuværende situation til en fremtidig.

En jordnær tilgang

Her og nu er udfordringen imidlertid mange steder, at man mangler overblik over den nuværende situation. Man kan ikke svare på basale spørgsmål såsom: Hvilke IT-systemer har vi? Hvilke data har vi? Hvem bruger dem? - og til hvad? Hvor er de installeret/lagret? Hvordan er maskinparken bygget op? Hvem har ansvaret for hvad? Hvordan er vores forretningsprocesser? - og hvilke IT-systemer understøtter dem? Er der IT-systemer, der står for at skulle udfases? Har vi "byggeblokke", som kunne genbruges?

Den basale dokumentation kan mangle eller være fragmenteret, redundant, inkonsistent eller forældet. Det behøver ikke at være sådan. Med EA værktøjer og modelleringssprog (fx ArchiMate®) kan man opbygge sammenhængende, velstruktureret, vedligeholdelsesvenlig arkitekturdokumentation, som kan være første skridt på vejen til EA.

De færreste har ressourcer til at give sig til at dokumentere den nuværende situation fra en ende af. Men man kan fastlægge ambitionsniveau, metode og værktøj og over tid - projekt for projekt - få styr på det.

Inspiration

Jeg er stor fan af denne lille (3:44) video af Gerben Wierda:

Nogle hævder, at den ikke handler om EA, men "kun" om IT-arkitektur. Jeg er ikke enig. IT-arkitektur er en meget væsentlig del af og absolut forudsætning for EA. Læs Gerben Wierdas blog herom.

Fremtidsplaner er behæftet med usikkerhed, og det kan være svært at planlægge arkitektur langt frem i tiden. På den korte bane er det vigtigt (som når man spiller skak) at have overblik over den nuværende situation og hurtigt at kunne få øje på og vurdere de handlingsmuligheder, som ruster en bedst muligt til alternative fremtidsscenarier.

Det kræver erfaring.

Læs også Gerben Wierdas bog:

ChessEA

(klik for flere oplysninger)

Hvad er enterprise arkitektur?

Der findes flere opfattelser af begrebet enterprise arkitektur. Mit udgangspunkt er:

Med enterprise forstår jeg en eller flere organisationer (eller dele heraf), der arbejder sammen mod fælles mål. Der findes ikke noget rigtig godt dansk ord, der betyder det samme.

Med arkitektur forstår jeg de "byggeblokke", der indgår i et system, deres sammenhæng og de principper og retningslinjer der er besluttet for deres ændring over tid. Med system menes ikke kun IT-system, men også enterprisen som socioøkonomisk system betragtet.

Enterprise arkitekturens byggeblokke er altså både forretningens ydelser, interne processer, roller, aktører, information, IT-systemer, data og teknologiske infrastruktur. Hertil kommer enterprisens strategiske mål, som er bestemmende for krav til byggeblokkene.

Metoderammeværker

Der findes flere internationalt anerkendte metoderammeværker, man kan benytte i arbejdet med enterprise arkitektur. Et eksempel er TOGAF®

Digitaliseringsstyrelsen har med udgangspunkt i flere af disse udarbejdet OIO Arkitekturguiden, som beskriver de fælles nationale og EU rammer for digitalisering og interoperabilitet.